Kloakering og dræn

KLOAKERING OG DRÆN

samt TV inspektion

 

KL-BYG er autoriseret kloakmester og under løbende kontrol af Teknologisk Institut i Taastrup.

 

Ved en typisk kloakrenovering opstartes med en Tv.inspektion, samt beskrivelse af fejl og

udbedringsmuligheder. I nogle tilfælde er det rotteplager, der giver anledning til at kontakte

KL-BYG. Vi har et godt samarbejde med miljøkontrollen i de forskellige kommuner. Ofte laver

vi røgprøver for at spore rottegangene, og dermed sikkerhed for kunne fjerne alle muligheder for

rotterne i at kunne fortsætte.

 

Som noget nyt er at man nu kan montere effektivt rottestop, således rotterne ikke kan komme fra

gadekloakken og ind i ejendommens kloakker.

 

Der kan monteres effektiv højvandslukker, således en stuvning i hovedkloakken ikke kan oversvømme

kældre m.v..

Det lader sig nu gøre at tørlægge en kælder, men det kraver indgående kendskab til de enkelte metoder

der skal anvendes. En kældervæg har ikke ventilations / udtørringsmulighed på den udvendige side, som

ydervæggen i stueetagen. Derfor skal der kompenseres på anden måde indvendigt. Ved en besigligelse af

kælderen og de forhold den skal bruges til, bliver der udarbejdet en plan der kan sike en tør kælder.

Såfremt kælderen bliver benyttet efter de retningslinier, der beskrives i projektet, garanterer KL-BYG fbr

en tør kælder.